Protein phản ứng C

1988-5

Phương pháp:

Turbidimetric/Immunoturbidimetric

Chuyên mục:

Tổng Quát; Nhiễm trùng

Loại mẫu:

Huyết Thanh

55,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm