Protein nước tiểu

2889-4G

Phương pháp:

Benzethonium chloride

Chuyên mục:

Tổng Quát; Thận

Loại mẫu:

Nước tiểu 24h

44,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Trong trường hợp lấy nước tiểu 24 giờ, hạn chế vận động thể lực

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm