Prolactin (PRL)/Luteotropic hormon

20568-2

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Nội Tiết Tố & Hóoc-môn; Sản Phụ Khoa

Loại mẫu:

Huyết Thanh

143,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Mẫu nên được lấy vào buổi sáng. Yêu cầu nhịn đói và bệnh nhân cần được nghỉ ngơi ít nhất 20 phút trước khi lấy mẫu.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm