Procalcitonin (PCT)

75241-0

Phương pháp:

Electrochemiluminsescence immunoassay

Chuyên mục:

Bệnh Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Huyết Thanh

399,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm