Phốt pho

14879-1

Phương pháp:

Phosphomolybdate

Chuyên mục:

Tổng Quát; Vi Chất

Loại mẫu:

Huyết Thanh

44,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm