**Phát hiện Liên cầu khuẩn nhóm B bằng Realtime PCR

90272-6D

Phương pháp:

RT-PCR

Chuyên mục:

Bộ nhiễm (Các tác nhân khác)

Loại mẫu:

Mẫu Âm Đạo

Thời gian trả kết quả:

5:00 PM 9:00 AM nextday 5:00 PM nextday

400,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm