Peptide giải phóng progastrin

2329-1

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Ung Thư

Loại mẫu:

Huyết Thanh

399,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm