Paragonimus IgM

51449-7

Chuyên mục:

Khác

Loại mẫu:

Huyết Thanh

95,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm