Nhuộm Zeihl vi khuẩn kháng acid, quan sát dưới kính hiển vi

647-8

Phương pháp:

Zeihl stain; Light Microscopic observation Direct

Chuyên mục:

Bệnh Truyền Nhiễm; Vi Sinh

Loại mẫu:

Đàm

66,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm