Nhuộm Zeihl vi khuẩn kháng acid, quan sát dưới kính hiển vi

58943-2

Phương pháp:

Zeihl stain; Light Microscopic observation Direct

Chuyên mục:

Bệnh Truyền Nhiễm; Vi Sinh

Loại mẫu:

Dịch Não Tủy

66,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm