Nhuộm Zeihl vi khuẩn kháng acid, quan sát dưới kính hiển vi

642-9

Phương pháp:

Zeihl stain; Light Microscopic observation Direct

Chuyên mục:

Vi sinh; Lao

Loại mẫu:

Dịch Vị

60,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm