Nhuộm Zeihl vi khuẩn kháng acid, quan sát dưới kính hiển vi

58945-7

Phương pháp:

Zeihl stain; Light Microscopic observation Direct

Chuyên mục:

Vi sinh; Lao

Loại mẫu:

Dịch Màng Bụng

60,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm