Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi tìm nấm

644-5

Phương pháp:

Gram stain; Light Microscopic observation Direct

Chuyên mục:

Vi sinh

Loại mẫu:

Da

50,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm