Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

88838-8

Phương pháp:

Gram stain; Light Microscopic observation Direct

Chuyên mục:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Tinh Trùng

55,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm