Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

88837-0

Phương pháp:

Gram stain; Light Microscopic observation Direct

Chuyên mục:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Dịch Rửa Phế Nang

50,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm