Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

6474-1

Phương pháp:

Microscopy – Gram stain

Chuyên mục:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Mẫu Niệu Đạo

66,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm