Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

6474-1

Phương pháp:

Gram stain; Light Microscopic observation Direct

Chuyên mục:

Vi sinh

Loại mẫu:

Mẫu Niệu Đạo

60,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm