Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

14362-8

Phương pháp:

Gram stain; Light Microscopic observation Direct

Chuyên mục:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Mẫu Họng

66,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm