Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

14359-4

Phương pháp:

Gram stain; Light Microscopic observation Direct

Chuyên mục:

Vi sinh

Loại mẫu:

Dịch Màng Bụng

50,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm