Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

LP379822-2

Phương pháp:

Gram stain; Light Microscopic observation Direct

Chuyên mục:

Vi sinh

Loại mẫu:

Dịch Bao Tim

50,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm