Nhóm máu cuống rốn

34530-6C

Phương pháp:

Gel card

Chuyên mục:

Huyết học; Truyền Máu

Loại mẫu:

Máu Cuống Rốn

108,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm