**N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP)

83107-3

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Tim mạch

Loại mẫu:

Huyết Thanh

420,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm