Microalbumin Niệu 24h

58431-8

Phương pháp:

Turbidimetric/Immunturbidimetric

Chuyên mục:

Tổng Quát; Thận

Loại mẫu:

Nước tiểu 24h

61,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm