Men gan GGT

2324-2

Phương pháp:

L-Gammaglutamyl-3-carboxy-4-nitroanilid-Substrate

Chuyên mục:

Tổng Quát; Gan

Loại mẫu:

Huyết Thanh

25,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nhịn đói trong vòng 8 giờ trước khi lấy mẫu. Không sử dụng đồ uống có cồn trong vòng 24 giờ trước khi lấy mẫu.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm