Máu ẩn trong phân

80372-6

Phương pháp:

Ag / Rapid

Chuyên mục:

Vi sinh

Loại mẫu:

Phân

90,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm