Magie

2598-1

Phương pháp:

Enzymatic Procedure

Chuyên mục:

Tổng Quát; Vi Chất

Loại mẫu:

Nước tiểu

22,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Ngưng sử dụng thuốc có chứa muối magie trong vòng 3 ngày trước khi lấy mẫu. Vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ về loại thuốc cần ngưng sử dụng.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm