Magie

2601-3

Phương pháp:

Enzymatic Procedure

Chuyên mục:

Tổng Quát; Khoáng

Loại mẫu:

Huyết Thanh

20,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Ngưng sử dụng thuốc có chứa muối magie trong vòng 3 ngày trước khi lấy mẫu. Vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ về loại thuốc cần ngưng sử dụng.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm