**Ma túy đá

19554-5

Phương pháp:

Immunochromatographic

Chuyên mục:

Chất gây nghiện

Loại mẫu:

Nước Tiểu

75,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm