**Lupus Anticoagulant

ACCO

Phương pháp:

Chronometry

Chuyên mục:

Đông Máu

Loại mẫu:

Huyết Tương

1,857,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm