Ký sinh trùng sốt rét (Phết máu ngoại biên)

32700-7

Phương pháp:

Giemsa stain and microscopy observation

Chuyên mục:

Bộ nhiễm (Ký sinh trùng)

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần

20,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm