**Kháng thể kháng nhân

8061-4

Phương pháp:

Enzyme linked immunosorbent assay

Chuyên mục:

Kháng thể-Tự kháng thể

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Thời gian trả kết quả:

3:00 PM Tue - Thu - Sat

100,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm