**Kháng thể kháng nhân (Bộ 8)

53018-8D

Phương pháp:

Enzyme linked immunosorbent assay

Chuyên mục:

Kháng thể-Tự kháng thể

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Thời gian trả kết quả:

3:00 PM Tue - Sat

1,560,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm