Kháng thể kháng enzyme peroxidase tuyến giáp

56477-3

Phương pháp:

Electrochemiluminsescence immunoassay

Chuyên mục:

Tuyến giáp

Loại mẫu:

Huyết Thanh

140,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm