**Kháng thể IgM kháng xoắn khuẩn Leptospira

31487-2

Phương pháp:

Enzyme linked immunosorbent assay

Chuyên mục:

Bộ nhiễm (Các tác nhân khác)

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Thời gian trả kết quả:

3:00 PM Mon - Thu

195,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm