**Kháng thể IgM kháng nấm Aspergillus

9492-0

Phương pháp:

Enzyme linked immunosorbent assay

Chuyên mục:

Bộ nhiễm (Nấm)

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Thời gian trả kết quả:

3:00 PM Tue - Fri

260,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm