Kháng thể IgG+IgG kháng virus sốt xuất huyết

87546-8

Phương pháp:

Immunochromatography assay

Chuyên mục:

Bộ nhiễm (Sốt xuất huyết)

Loại mẫu:

Huyết Thanh

200,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm