Kháng thể IgG kháng sán máng

33317-9

Phương pháp:

Enzyme linked immunosorbent assay

Chuyên mục:

Bệnh Truyền Nhiễm; Ký Sinh Trùng

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Thời gian trả kết quả:

4:00 PM (không tính Chủ nhật)

121,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm