Kháng thể IgG kháng sán lá phổi

7977-2

Phương pháp:

Enzyme linked immunosorbent assay

Chuyên mục:

Bộ nhiễm (Ký sinh trùng)

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Thời gian trả kết quả:

4:00 PM (exlcuding Sun)

110,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm