Kháng thể IgG kháng Mycoplasma pneumoniae

7970-7

Phương pháp:

Enzyme linked immunosorbent assay

Chuyên mục:

Bệnh Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Thời gian trả kết quả:

3:00 PM Mon - Thu

289,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm