Kháng thể IgG kháng Cardiolipin

24385-7

Phương pháp:

Enzyme linked immunosorbent assay

Chuyên mục:

Kháng thể-Tự kháng thể

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Thời gian trả kết quả:

4:00 PM Mon - Wed - Fri

195,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm