**Kháng thể IgA

2458-8D

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Kháng thể-Tự kháng thể

Loại mẫu:

Huyết Thanh

90,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm