**Kẽm

14955-9

Phương pháp:

Colorimetric with deproteinisation

Chuyên mục:

Yếu tố vi lượng

Loại mẫu:

Huyết Thanh

200,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm