Insulin

27873-9

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Nội Tiết Tố & Hóoc-môn; Tiểu Đường

Loại mẫu:

Huyết Thanh

159,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nhịn đói trong vòng 8 giờ trước khi lấy mẫu. Ngưng sử dụng insulin trước khi lấy mẫu.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm