Insulin Ab

32901

Phương pháp:

Radioimmunoassay

Chuyên mục:

Khác

Loại mẫu:

Huyết Thanh

1,464,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm