Immunoglobulin M (IgM)

2472-9D

Phương pháp:

Immunoturbidimetric

Chuyên mục:

Kháng thể-Tự kháng thể

Loại mẫu:

Huyết Thanh

99,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm