HPV Screening (CE-IVD) + Pathtezt

47527-7OP

Phương pháp:

Realtime PCR

Loại mẫu:

Cervical Sample

800,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm