HPV 40 types Qualitative by Realtime PCR (CE-IVD)

91851-6O

Phương pháp:

Realtime PCR

Loại mẫu:

Cervical Sample

550,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm