Hormone tuyến cận giáp

2731-8D

Chuyên mục:

Nội Tiết Tố & Hóoc-môn

Loại mẫu:

Huyết Thanh

199,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm