Hormone kích thích tuyến giáp

11580-8

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Tuyến Giáp

Loại mẫu:

Huyết Thanh

90,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nếu có thể, ngưng sử dụng thuốc ảnh hưởng đến nồng độ TSH. Vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ về loại thuốc cần ngưng sử dụng.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm