Hormone giới tính gắn Globulin

13967-5

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Nội Tiết Tố & Hóoc-môn; Sức Khỏe Nam Giới

Loại mẫu:

Huyết Thanh

400,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm