Free Prostate-specific Antigen (Free PSA) / PSA tự do

83113-1

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Dấu ấn Ung Thư; Nội tiết; Nam khoa

Loại mẫu:

Huyết Thanh

120,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nhịn đói trước khi lấy mẫu

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm