**Factor VIII, Inhibiting Ab / Screening

85805

Phương pháp:

Chronometry

Chuyên mục:

Đông Máu

Loại mẫu:

Huyết Tương

1,350,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm