**Factor IX, Inhibiting Ab / Titration

85906

Phương pháp:

Chronometry

Chuyên mục:

Đông Máu

Loại mẫu:

Huyết Tương

1,823,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm